Le Chariot Bleu
Gîtes ~ Chambres
Verwerking van persoonlijke gegevens

Le Chariot Bleu hanteert een strikt privacybeleid.  Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Wij registreren met betrekking tot u enkel en alleen uitdrukkelijk door uzelf opgegeven informatie.  Alle gegevens die door Le Chariot Bleu worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt worden.  

Uw gegevens worden uitsluitend geregistreerd om u informatie te leveren en u steeds beter van dienst te kunnen zijn.  

Wij bewaren uw gegevens zolang u gebruik maakt van onze diensten en de periode die wij wettelijk verplicht zijn onze administratie te bewaren.

Disclaimer

Le Chariot Bleu heeft aan de samenstelling van de website veel aandacht en zorg besteed.  Wij, alsmede een ieder die zijn of haar medewerking heeft verleent bij de totstandkoming van de website, kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de website. 

Er kunnen geen rechten aan de website worden ontleend.  Wij verwerpen de aansprakelijkheid voor gevolgen die direct of indirect het gevolg zijn van handelen of nalaten conform de inhoud van de website. 

Wanneer er, onbewust, met auteursrecht beschermde afbeeldingen, filmpjes of audiofragmenten op onze website opgenomen zijn dient u dit aan ons kenbaar te maken waarna wij per omgaande het betreffende item van onze site zullen verwijderen. Voor doorgelinkte zaken dient u daarvoor de bron te benaderen. 

Wanneer er, onbewust, eigen of aangeleverd fotomateriaal op onze website geplaatst wordt waarop gasten of passanten, al dan niet op foto’s van derden, vastgelegd zijn die hiervoor geen toestemming hebben verleend of bezwaar hebben tegen plaatsing op onze website, dienen dit kenbaar te maken waarna we de bewuste foto’s van de website zullen verwijderen. 

Het gebruik van de op de website vermelde e-mailadressen is uitsluitend toegestaan voor het persoonlijk in contact komen met onze medewerkers en wij verbieden nadrukkelijk het gebruik daarvan voor het doen van mailings en het opnemen daarvan in mailinglijsten, met welk doel dan ook. 

Alle rechten zijn voorbehouden. Teksten en afbeeldingen van onze website mogen niet openbaar of verveelvoudig worden gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Le Chariot Bleu. 

Le Chariot Bleu behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de inhoud van de website te verbeteren, aan te passen of te wijzigen.